Držíme kvalitu, termíny i rozpočet

01/03/2021

Po několika letech si budeme moci zase ověřit, co skutečně platí z lidové pranostiky „únor bílý, pole sílí“. I když na letošní únor budeme asi spíše vzpomínat ještě jinak.

Dovolte nám, prosím, pár verši v nadsázce reagovat na situaci v naší vlasti, cítíme to možná podobně jako vy a prostě nám to nedalo.

....

"Únor bílý.

covid sílí,

zatímco se mocní spolu hádají,

zda pár kaček lidem přidají,

doputovali jsme k lock downu

ó kéž by šlo o probuzení ze špatného snu."

...

K velkému našemu štěstí stavba seniorského bydlení v Mladé Boleslavi zatím záleží jen na nás. Můžeme tedy i přes další překážky pokračovat, aniž bychom překročili rozpočet, zhoršili kvalitu, zpozdili její dokončení nebo předání všem družstevníkům ve 4. kvartálu tohoto roku.

Vzhledem ke specifické situaci jsme se rozhodli, předložit vám co nejpodrobnější fotodokumentaci o stavu a postupu v jednotlivých částech stavby. Na fotkách najdete stav k včerejšímu dni. Prohlídku zahajujeme v podzemních garážích, kde je téměř vše ze stavebních konstrukcí, rozvodů vody, kanalizace, vzduchotechniky, elektroinstalace dokončeno. Proto jsme již rozsvítili finální osvětlení.

Nejdále ze všech budov jsme stavebně v budově A, kde jsou dokončeny vnitřní omítky, provedeny podlahy pod finální pochůzí vrstvu z vinylu tl. 2mm lepeného do finální vyrovnávací stěrky v apartmánech či z keramické dlažby kladené do lepidla ve společných chodbách před výtahy. Osadili jsme elegantní ocelové zárubně vstupních dveří do všech bytových jednotek a bytové jednotky opatřujeme provizorními vstupními dveřmi, abychom měli vše pod další kontrolou a zámkem vzhledem k tomu, že v koupelnách začínáme obkládat s moc pěknými keramickými obklady a dlažbami. Ne že by se u nás něco ztrácelo, to určitě ne, ale občas krásné věci na stavbách „dostávají nožičky“.

Než jsme mohli v koupelnách začít obkládat, bylo zapotřebí v krátkém čase zkoordinovat, provést a dokončit celou škálu stavebně-montážních prací jednotlivými našimi šikovnými specialisty počínaje vodaři, topenáři, elektrikáři, montéry vzduchotechniky a sádrokartonáři až přes zedníky, abychom se znovu vrátili k vodařům a sádrokartonářům a vše pak mohli uzavřít izolatéři, provedením voděodolné stěrky na všech příslušných površích stěn a podlahy. Posuďte sami z fotek, jak se nám to vše daří.

Protože počasí k nám bylo v posledním týdnu také milostivé, na budovách A a B jsme se vrátili k dokončení fasády. Současně pokračujeme na dalších kolech vzorkování venkovních slunolamů a zábradlí na lodžiích a dalších částech budov.

Ani budova C nezůstala stranou našich čilých stavebních aktivit. Zahájili jsme provádění tepelně izolačního obkladu fasády a uvnitř budovy v plném proudu pokračují práce na podlahovém vytápění a dalších konstrukcích podlah pod vinyl, dále na vnitřních omítkách, rozvodech elektroinstalací, vzduchotechniky a výtazích.

Děkujeme za to, že nás sledujete, prosím sledujte nás i nadále, určitě to bude stát za to. Nám všem i všem ostatním dobrým lidem přejeme, aby pokud možno zůstali i nadále negativní a mysleli pozitivně.  

Realizační tým Senior Resort Štěpánka     

Držíme kvalitu, termíny i rozpočet
Aktuality - výpis všech
Chcete se zeptat na podrobnosti?Domluvte si s námi schůzku

Jsme si vědomi, že rozhodnutí o novém bydlení je pro vás důležitým životním krokem. Proto vám rádi odpovíme na jakékoliv dotazy.
Těšíme se na vás.